Лице за контакт:

Нина Макарова, Ръководител на проекта

Директор на Дирекция ''Околна среда'' в Столична община

Ел. поща: nmakarova@sofia.bg, тел.: 02 / 937 74 17

Задължителни полета

Вашата информация

Вашият въпрос