Община Монтана публикува документите за кандидатстване по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Документите са актуализирани след проведеното обществено обсъждане.

Формулярът за кандидатстване и всички декларации към него, вкл. указание за попълване и образците на договорите, са публикувани тук.

Документи:

1. Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в община Монтана
2. Покана за кандидатстване
3. Образец Д1
4. Образец Д2
5. Образец Д3
6. Образец Д4
7. Приложение 3 Формуляр за кандидатстване
8. Приложение 4 Образец А1
9. Приложение 4 Образец А2
10. Приложение 4 Образец А3
11. Указания за кандидатстване
12. Калкулатор:
Калкулаторът е специално приложение, чрез което всеки кандидат по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата може да определи конкретното ново отоплително оборудване, за което може да кандидатства и е допустимо по Схемата.

Онлайн калкулатор

Община Монтана - архив на документи.