Дата: 23 януари, 2020 г.

Община Бургас публикува документите за кандидатстване по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Документите са актуализирани след проведеното обществено обсъждане.

Формулярът за кандидатстване и всички декларации към него, вкл. указание за попълване и образците на договорите, са публикувани тук.

Бургас - Документи


Дата: 22 януари, 2020 г.

Община Монтана публикува документите за кандидатстване по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Документите са актуализирани след проведеното обществено обсъждане.

Формулярът за кандидатстване и всички декларации към него, вкл. указание за попълване и образците на договорите, са публикувани тук.

Монтана - Документи


Дата: 20 януари, 2020 г.

Столична община стартира от 20-ти януари кампанията по кандидатстване на домакинствата по Пилотната фаза на Схемата за преход към алтернативни форми за отопление в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Предвижда се подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища на 4925 домакинства, като през тази година ще се обхванат 140 домакинства по Пилотната фаза в кварталите „Абдовица“, „Димитър Миленков“, „Филиповци“, „Требич“ и селата Волуяк, Мрамор, Чепинци, Негован, Световрачене, Кубратово, Бусманци, Казичене и Кривина.


Дата: 20 януари, 2020 г.

Столична община публикува документите за кандидатстване по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Документите са актуализирани след проведеното обществено обсъждане.

Формулярът за кандидатстване и всички декларации към него, вкл. указание за попълване и образците на договорите, са публикувани тук.

Столична община - Документи


Дата: 20 януари, 2020 г.

На 20-ти януари община Стара Загора стартира кампанията по кандидатстване на домакинствата по Пилотната фаза на Схемата за преход към алтернативни форми за отопление в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Предвижда се подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища на 1037 домакинства на територията на общината, като по Пилотната фаза ще се обхванат 80 домакинства през тази година.


Дата: 15 януари, 2020 г.

Община Стара Загора публикува документите за кандидатстване по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Документите са актуализирани след проведеното обществено обсъждане.

Формулярът за кандидатстване и всички декларации към него, вкл. указание за попълване и образците на договорите, са публикувани тук.

Стара Загора - Документи


Дата: 15 януари, 2020 г.

На 15-ти януари в община Русе стартира кампанията за кандидатстване на домакинствата по Пилотната фаза на Схемата за преход към алтернативни форми за отопление в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. По Схемата се предвижда подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища на 1468 домакинства на територията на община Русе, като по Пилотната фаза през тази година ще бъдат обхванати 80 домакинства.


Дата: 15 януари, 2020 г.

На 15-ти януари в община Велико Търново започна кандидатстването на домакинствата по Пилотната фаза на Схемата за преход към алтернативни форми за отопление в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Предвижда се подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища на 548 домакинства на територията на общината, като Пилотната фаза ще обхване 70 домакинства през тази година.Дата: 14 януари, 2020 г.

Община Русе публикува документите за кандидатстване по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Документите са актуализирани след проведеното обществено обсъждане.

Формулярът за кандидатстване и всички декларации към него, вкл. указание за попълване и образците на договорите, са публикувани тук.

Русе - Документи


Дата: 10 януари, 2020 г.

Община Велико Търново публикува документите за кандидатстване по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

Велико Търново - Документи


Дата: 19 декември, 2019 г.

Проведена е среща – кръгла маса за обсъждане на предложение за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община

В Столична община на 13 декември 2019 г., се проведе кръгла маса за обсъждане на предложение за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община, в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

В кръглата маса участваха Йоана Христова, зам.-кмет на Столична община и Председател на Управителния комитет на проекта, Нина Макарова, ръководител на проекта, инж. Веска Георгиева, ръководител на местното звено за управление на Проекта за Столична община, представители на екипа за управление на проекта, представители на асоциираните бенефициенти и граждани.

Проектът „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” е първият одобрен от Европейската комисия по Програма LIFE интегриран проект за България“ и се изпълнява в партньорство с общините Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана. Неговата главна цел е подобряване качеството на атмосферния въздух на шестте общини чрез подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с екологосъобразни форми на отопление - газ, централно топлоснабдяване или пелети.

В рамките на проекта за Столична община ще бъдат подменени около 5000 стари печки с пелетни топловъздушни камини, пелетни камини с водна риза, пелетни котли с водна риза, газови котли, газови конвектори и/или стоманени панелни радиатори.

Безвъзмездно по Проекта ще се финансира допустимото отоплително оборудване, монтажът на новото отоплително оборудване в жилищата на домакинствата, обучението на домакинствата за експлоатацията на монтираното ново отоплително оборудване, гаранционното обслужване за пет годишен период.

Териториалният обхват, в които ще се прилага подмяната на отоплителните уреди с алтернативни такива на територията на Столична община са кварталите „Требич“, „Филиповци“, „Абдовица“ и „Димитър Миленков“ и селата Волуяк, Мрамор, Кубратово, Световрачене, Негован, Чепинци, Казичене, Бусманци и Кривина, като местата са идентифицирани на база експертни анализи.

Очакваното намаление на емисиите на ФПЧ10 за територията на Столична община, в резултат от изпълнението на Интегрирания проект е 74,11 т/год.

Предложението, както и всички документи към него, можете да намерите тук.


Дата: 27 ноември, 2019 г.

Ha 27 нoeмвpи 2019 г. в зaлa 1 нa Oбщинa Cтapa Зaгopa ce пpoвeдe ĸpъглa мaca зa oбcъждaнe нa Cxeмa зa пpexoд ĸъм aлтepнaтивни фopми зa oтoплeниe нa дoмaĸинcтвaтa пo Интeгpиpaния пpoeĸт „Бългapcĸитe oбщини paбoтят зaeднo зa пoдoбpявaнe нa ĸaчecтвoтo нa aтмocфepния въздyx” LІFЕ17 ІРЕ/ВG/000012 - LІFЕ ІР СLЕАN АІR.

 

Дата: 22 ноември, 2019 г.

Столична община публикува документите за обществено обсъждане по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Образци на документите и текстът на Схемата са публикувани на следния адрес:

Столична община - Документи архив


Дата: 07 ноември, 2019 г.

Община Стара Загора публикува документите за обществено обсъждане по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Образци на документите и текстът на Схемата са публикувани на следния адрес:

Стара Загора - Документи архив


Дата: 01 ноември, 2019 г.

Община Бургас публикува документите за обществено обсъждане по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.
Общественото обсъждане ще се проведе на 21 ноември 2019 г. от 17:30 часа в Морско казино, Зала „Георги Баев“.
Въпроси, мнения и предложения по представените документи могат да се подават на електронен адрес: okolnasreda@burgas.bg, както и по време на самото обществено обсъждане.
Образците на документите за кандидатстване по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата са публикувани на следния адрес:

Бургас - Документи архив


Дата: 30 октомври, 2019 г.

Община Велико Търново публикува за информация документите по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз, които ще бъдат валидни след официалното публикуване на покана за подаване на Формуляри за кандидатстване към гражданите за кандидатстване за участие в Схемата. Документите са актуализирани след проведеното обществено обсъждане на 20.09.2019 г. Образец на Формуляра за кандидатстване и всички декларации към него са публикувани на следния адрес:

Велико Търново - Документи архив


Дата: 22 октомври, 2019 г.

На 22 октомври 2019 г. в Малка зала на Младежки дом - гр. Монтана се проведе Кръгла маса за обсъждане на проект на Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.

 

Дата: 8 октомври, 2019 г.

Община Русе публикува документите за обществено обсъждане по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Образец на Формуляра за кандидатстване и всички декларации към него са публикувани на следния адрес:

Русе - Документи архив


Дата: 4 октомври, 2019 г.

Община Монтана публикува документите за обществено обсъждане по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Образец на Формуляра за кандидатстване и всички декларации към него са публикувани на следния адрес:

Монтана - Документи архив


Дата: 27 септември, 2019 г.

На 26.09.2019 г. в сградата на Столична община се проведе заседание на Координационната група по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.

  

Дата: 20 септември, 2019 г.

На 20 септември 2019 г. /петък/ от 11.00 часа в Нова зала на Община Велико Търново, се проведе Кръгла маса за обсъждане на проект на Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR. Присъстваха граждани, журналисти от местни медии и представители на РЗИ – Велико Търново, на газоразпределителното дружество „Овергаз Мрежи“ АД, Местното звено за управление на Интегрирания проект от Община Велико Търново, Експертния център по Интегрирания проект и други.

 

Дата: 4 септември, 2019 г.

Община Велико Търново публикува документите за обществено обсъждане по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Образец на Формуляра за кандидатстване и всички декларации към него са публикувани на следния адрес:

Велико Търново - Документи


Дата: 8 февруари 2019 г.

На 6 февруари 2019 г. в сградата на Картуизер Център, гр. Брюксел се състоя встъпителна среща на интегрираните проекти, финансирани по Програма LIFE. Срещата бе открита от г-н Анджело Салси – Ръководител на Програма LIFE в Европейската агенция за МСП. Той подчерта значението на интегрираните проекти за изпълнение на екологичните и климатичните цели на ЕС.

Г-жа Йоана Христова, Зам.-кмет на Столична община, представи интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” - LIFE IP CLEAN AIR по Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17 IPE/BG/000012. Столична община участва в проекта в партньорство с общините Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора, и Клуб „Икономика 2000“, в качеството им на асоциирани бенефициенти.

Представени бяха основните цели на проекта, ключови дейности, както и допълнителни дейности за намаляване на ФПЧ от Програмите за управление на качеството на атмосферния въздух в шестте общини, които ще се изпълняват паралелно с изпълнението на ИП. Очакваните резултати от изпълнението на Проекта са намаляване 160 тона ФПЧ, изхвърляни в атмосферата всяка година и още 3700 тона/год., в резултат от прилагането на допълнителните дейности.